MĚSTEČKO

RADNICE

ŽIVOT VE VALČI

Aktuality:

Vyhlášení konkursního řízení

31.5.2018:
Starosta obce Valeč vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zš a Mš Valeč

Vyhlášení konkursního řízení

Starosta obce Valeč Josef Kubař dne 31.05.2018 vyhlašuje konkursní řízení v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Valeč, Podbořanská 32, 364 55 Valeč, příspěvková organizace
Nástup na pracovní místo je 01.09.2018 a to na dobu neurčitou.

Více v příloze.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 31.5.2018, počet zobrazení : 2248 (2248 tento měsíc)