MĚSTEČKO

RADNICE

ŽIVOT VE VALČI

Aktuality:

Světlo Kadaň pomáhá lidem ve Žluticích a Valči už půl roku

5.10.2017:
Světlo Kadaň pomáhá lidem ve Žluticích a Valči už půl roku – radou i jídlem (Společná tisková zpráva Agentury pro sociální začleňování a spolku Světlo Kadaň)

Světlo Kadaň pomáhá lidem ve Žluticích a Valči už půl roku – radou i jídlem Žluticko, 26. 9. 2017 – Za šest měsíců svého působení ve Žluticích a Valči poskytl spolek Světlo Kadaň pomoc již dvaatřiceti lidem. V rámci terénního programu rozdává rady, ale občas i základní potraviny.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.10.2017, počet zobrazení : 3446 (3446 tento měsíc)