MĚSTEČKO

RADNICE

ŽIVOT VE VALČI

Poplatky v obci Valeč

ZNÁMKY NA POPELNICE, KTERÉ MÁTE, JSOU PLATNÉ DO KONCE MĚSÍCE BŘEZNA 2017. STEJNĚ TAK I POPLATKY
ZA PSY. PLATBY NA ROK 2017 ZAČNĚTE HRADIT AŽ V PRŮBĚHU MĚSÍCE ÚNORA 2017.

DĚKUJEME