MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice / Informace z úřadu /

Poplatky v obci Valeč

PLATNOST ZNÁMEK NA VÝVOZ POPELNIC KONČÍ K 31.3. daného roku, BEZ ZNÁMKY NA ROK 2017 NEBUDE JIŽ DALŠÍ VÝVOZ PROVEDEN. 1x známka na osobu u trvale žijících a chalupu u chalupářů činí Kč 500,-.

ÚHRADA POPLATKU ZA PSY JE SPLATNÁ K 31.3. daného roku, poplatek za prvího psa je Kč 90,-, za každého dalšího Kč 180,- téhož držitele. Důchodci mají poplatek za prvího psa Kč 60,-, za každého dalšího Kč 120,-.

VEŠKERÉ ZMĚNY O PŘIHLÁŠENÍ ČI ODHLÁŠENÍ PSŮ JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA OBECNÍM ÚŘADĚ