MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice / Důležité dokumenty /

Obecně závazné vyhlášky - nařízení obce - opatření obce - směrnice obce - vnitřní předpisy

 

Obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke stažení:

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.

Ke stažení:

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku ze psů.

Ke stažení:

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Ke stažení:

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Ke stažení:

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 - Požární řád obce.

Ke stažení:

 

Vnitřní předpisy:

 

Směrnice č. 1/2017 pro poskytování a účtování cestovních náhrad

Ke stažení:

 

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost obce Valeč

Ke stažení:

 

 

Spisový, archivní a skartační řád

Ke stažení:

Spisový a skartační řád pro obec Valeč 1. 1. 2016

Spisový a skartační řád pro obec Valeč 13. 7. 2007