MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice /

Krizové řízení a bezpečnost

Stránky v této kategorii: Důležitá telefonní čísla, Krizové řízení, Bezpečnostní rada a krizový štáb, Kontakty, Legislativa, Integrovaný záchranný systém, Příprava na mimořádné události, Tísňové linky, Požár, Bouřky a vichřice, Narušení dodávky el. energie velkého rozsahu (BLACKOUT), Havárie s únikem nebezpečných látek, Oznámení o uložení výbušniny, Teroristická akce za použití střelné zbraně, Ochrana obyvatelstva, Varování, Evakuace, Nouzové přežití, Odkazy