MĚSTEČKO

RADNICE

ŽIVOT VE VALČI

Důležité dokumenty

 

 

Stránky v této kategorii: Jednací řád, Audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva, Obecně závazné vyhlášky - nařízení obce - opatření obce - směrnice obce - vnitřní předpisy, Úřední deska - IMUNIS, Usnesení zastupitelstva, Veřejnoprávní smlouvy, Smlouvy uzavřené obcí, Veřejné zakázky, Volby do zastupitelstva