MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice / Elektronické služby /

Czech POINT

Ověřené výpisy z CzechPOINT vydává Obecní úřad ve Valči v pracovní době úřadu.

Pracovní doba úřadu   

(žádosti podávané těsně před koncem pracovní doby, nemusí být přijaty, podávejte žádosti včas) 

 

Co je Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. provozovny České pošty a lokální pracoviště Hospodářské komory ČR s příslušným oprávněním) mohou lidem vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a poskytuje další služby. Vznikl 22. června 2005, síť byla naplno spuštěna 28. ledna 2008.

 

V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:

 

Doklady dokládané žadateli o výpisy

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík - IČ subjektu

Živnostenský rejstřík - IČ  podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z bodového hodnocení řidiče - Občanský a řidičský průkaz

 

Výpisy z neveřejné evidence

Rejstřík trestů - pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého  se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.