MĚSTEČKO

RADNICE

ŽIVOT VE VALČI

Aktuality: Aktuality z městečka

Cesta Kašpara z Valče obnovena

14.12.2016:
Společný záměr obce, Karlovarského kraje a Vojtěcha Veselého dotažen do finále.

Zpráva o realizaci cesty Kašpara z Valče - Vojtěch Veselý

Počáteční stav se se stávajícím snad ani nedá porovnat. Povrch býval rozbahněný tak, že se po cestě na přelomu sezon ani nedalo chodit. Změně finančně pomohli Karlovarský Kraj (170tis), Vojtěch Veselý (110tis) a obec Valeč (60tis). S administrativou a účetnictvím se lopotila účetní Bohatá a průchod celé akci celkem moudře dalo zastupitelstvo obce se svým starostou Kubařem v čele. Co se tedy fakticky odehrálo?

Nevyhovující povrch obecní cesty p.p.č. 1366/1 o výměře 1798m2 a délce 348m byl odstraněn. Odstraněny byly i hlinité a jílovité podkladové vrstvy a nahrazeny kameny a makadamem. Cesta je nyní krásně hladká a pevná, poněvadž finální povrchová vrstva z asfaltového recyklátu byla upěchována těžkým dieselovým měchem.

Drenážní strouhy podél tělesa cesty byly přetaveny ze zanesených do vybraných a pohodlně průtočných. Strouha bude v budoucnu potřebovat pravidelnou údržbu, která bude od nynějška snazší, poněvadž nejtěžší část prací se podařilo dokončit v rámci akce. Potok pro cestu končí propustí východním směrem mezi zahrádky místních. Propusť je dostatečně kapacitní na to, aby se potok ani při jarním tání nepřetékal a neodváděl vodu až na silnici a s sebou i štěrk a suť. Proti proudu potoka cesta končí u strouhy, která stahuje vodu z údolí Mezihora. Staré zatrubnění bylo nahrazeno novým pořádným a funkčním. Cestu jsme zejména v tomto místě vrátili do hranic vymezených katastrální mapou. V minulosti se vyjezdila paralelní cesta loukou vedle rozbahněné původní trasy, takže jsme se vlastně pověnovali i krajinotvorbě.

Původně pracovní název cesta Kašpara z Valče se vžil, což je vedlejším, ale půvabným výstupem projektu. Jméno Kašpar nebylo vybráno náhodou: jmenuje se tak dvouletý syn farmáře z Biostatku, kde se teď radují, že k nim vede pohodlnější příjezdová cesta než kdy v minulosti. Dostupnost faremního a zpracovatelského areálu zvýšila atraktivitu Valče, což se ovšem projeví zejména během sezony.

Cesta Kašpara z Valče není určena primárně pro dopravní obslužnost obce, o to je vhodnější pro pěší. V návaznosti na další tři pěšiny vytváří smyčku kolem intravilánu = trasu, která místní komunitě bolestně schází. Scházela. Pokud bychom si v přípravné fázi za monitorující indikátor nastavili procentuální navýšení počtu pejskařů používající naši trasu, jsme na čísle 240 pro týdenní průměr.

Přítomný bagr a posléze chlapi s lopatama sanovali prameniště zmiňovaného potoka – studánku přiléhající k tělesu cesty. Ukázalo se, že aby místo pořádně prokouklo, musíme uspořádat společensky vzdělávací akci s místními školáky, něco na způsob čištění studánek při příležitosti Dne Země. Duben 2017.

Podobně bylo upraveno prostranství u Bräunlova křížku, kdy byl blok sakrálního prvku doslova vyřezán z náletových dřevin a zřízen přechod přes strouhu. Nově jsou přístupové stupně tvořené žulovými kvádry.

Ačkoli rozpočtová cena byla velmi vysoká, podařilo se zakázku vysoutěžit za disponsibilních 340tis. Uchazeči věděli, že dotační limit existuje, proto byly nastaveny další váhy pro výběr vítěze. Pro rozvoj místní komunity vnímáme jako důležité, že akci provedla místní firmička a další místní občany postižené zaměstnaneckou chudobou do práce na opravě cestě a úpravy dalších projektových výstupů za standardní honorář zapojila.

Nikdo se nenakapsoval, ale ani firma zhotovitele na akci nezahučela, za což je zejména řešitel projektu VoVes rád, přeci jenom jsme tu sousedi. Resumé: prostředky byly vynaloženy účelně a v rozsahu stanoveném žádostí a posléze smlouvou o dílo.

Vážíme si hladké a nenáročné administrace projektu i trpělivosti reprezentantů přispěvatele.

Děkujeme také za ty peníze.

Vojtěch Veselý

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2016, počet zobrazení : 23252 (23252 tento měsíc)